ติดตามเรา

   HERMETIC DOOR

   SWING DOOR

   TELESCOPIC DOOR

fly series_1.jpg fly series_2.jpg fly series_3.jpg fly series_4.jpg
คุณลักษณะ และรูปแบบการทำงาน รุ่น FLY SERIES
เป็นประตูบานผลักหรือสวิงเพื่อเปิด มีทั้งบานสวิงเดี่ยวและบานสวิงคู่ สามารถตอบโจทย์ผู้ออกแบบ และดัดแปลงใช้งานได้ทุกสถานที่ สร้างความสะดวกสบายให้กับผู้ใช้บริการ และส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กรธุรกิจ สามารถรองรับน้ำหนักได้สูงสุด 100 กิโลกรัม

ประโยชน์ที่ได้รับ

ช่วยลดการแพร่กระจายของเชื้อโรคได้ในระดับหนึ่ง จากการสัมผัสด้วยมือโดยตรง ควบคุมฝุ่นละออง, เสียง, แมลง รวมถึงควบคุมอุณหภูมิภายในห้อง หรืออาคาร เพื่อลดการสูญเสียพลังงาน จากเครื่องปรับอากาศ สะดวกสบายสำหรับผู้ผ่าน เข้า-ออก เช่น รถเข็นสินค้า รถเข็นผู้ป่วย ฯลฯ
สถานที่ที่เหมาะสม
  • โรงพยาบาล
  • โรงงานอุตสาหกรรม
  • โรงงานยา