ติดตามเรา


บริษัท คอมพลีท ไลน์ จำกัด เริ่มดำเนินกิจการ เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2545 ซึ่งก่อตั้งโดย กลุ่มบุคลากร ผู้ชำนาญและมีประสบการณ์โดยตรงเกี่ยวกับระบบประตูอัตโนมัติอย่างครบวงจร โดยเล็งเห็นว่าระบบประตูอัตโนมัติจะเข้ามามีบทบาททั้งทางตรงและทางอ้อมในธุรกิจหลากหลายประเภท อาทิ เช่น โรงแรม, โรงพยาบาล, ห้างสรรพสินค้า, โรงงานอุตสาหกรรม และอื่นๆ

นโยบายหลักที่มุ่งเน้นมาตั้งแต่เริ่มแรกจนถึงปัจจุบันนี้ คือ การเตรียมความพร้อมสำหรับการให้บริการลูกค้า ในครั้งแรก และทุกๆครั้ง อย่างเสมอมา องค์ประกอบหลักคือ การคัดสรรผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพตอบสนองความต้องการของตลาด พร้อมกับการให้บริการที่เชื่อถือได้ เมื่อลูกค้าประทับใจก็จะมีการตอบกลับมาในรูปแบบของการซื้อซ้ำหรือบอกต่อแนะนำเพื่อนจากประสบการณ์ที่ผ่านมา ทำให้เราเข้าใจถึงความต้องการที่แท้จริงของลูกค้า คือ ต้องการสินค้าที่มีคุณภาพได้มาตรฐานราคาสมเหตุสมผล มีความคุ้มค่าและมีความปลอดภัย ใช้งานได้จริงตามความต้องการ

"เราให้ มากกว่าความพึงพอใจ"