ติดตามเรา

   HERMETIC DOOR

   SWING DOOR

   TELESCOPIC DOOR

dream_1.png dream_2.png dream_3.png dream_4.png dream_5.png
คุณลักษณะ และรูปแบบการทำงาน รุ่น DREAM
"The​ DREAM​ Automatic​ Door​
That Connects​ Spaces."


We at FUSO Electric lndustrial​ designed the​ automatic​ door​ as an interface device​ tha​t connects​ one​ SPACE to​ another SPACE.
SPACES​ are​ divided by walls and​ ​there​ are​ numerous SPACES​ in​ terms of​ environment universally.​ And​ the​ automatic​ door​ connects​ these​ SPACES​ whether they be rooms, buildings, or urban​ areas worldwide
We​ will continue to​ strive for​ the​ creation of​ comfortable living and​ urban​ space​ whereby office, shop, public facilities and​ factory SPACE​ is conveniently connected giving what could be​ called a​ livingscene shape friendly to​ humans.

We​ at​ FUSO​ Electric​ lndustrial​ have​ always produce​d specialized​ products​ that​ may be​ considered ahead of​ their time. Domestically, We​ were the​ first to​ come out with the​ electrical automatic​ door, a​ panic-system automatic​ door, train partition automatic​ door​ ship automatic​ door, and​ last but not least, a​ totally soundproof and​ hermetic automatic​ door​ etc.​ together with​ activating switches of​ all​ applications. We have no​ doubt in​ saying that​ by​ using state-of-the-art technology, our automatic​ door​ offers the​ most​ practical functionality available today. This​ progressive attitude is​ inherent in​ our​ products​ and is​ the​ driving force behind our​ technological advances. To meet the​ needs of​ the​ next generation, the​ automatic​ door​ is​ in​ itself, a​ concept of SPACE.

At​ FUSO​ Electric​ lndustrial, we​ are​ always ready for new challenges, whatever the​ future may​ bring.
สถานที่ที่เหมาะสม
  • โรงงานอุตสาหกรรม
  • โรงพยาบาล
  • โรงแรม
  • โชว์รูมรถยนต์
  • ห้างสรรพสินค้า