ติดตามเรา

   HERMETIC DOOR

   SWING DOOR

   TELESCOPIC DOOR

teraoka_1.jpg teraoka_2.jpg teraoka_3.jpg teraoka_4.jpg teraoka_5.jpg
คุณลักษณะ และรูปแบบการทำงาน รุ่น TERAOKA
why? Teraoka Autodoor's leading-edge technology is now in the time light. Perhaps you need an entrance that punctuates the design of a building facade. The answer--automatic doors that give a warm welcome to visitors and create a lasting first impression of the building. For the building, Teraoka's technology could also be called "technology that gives customers the royal carpet treatment." The technology is embodied in modern autodoor systems that are functionally superior, and provide amenity and high-level safety. As a leading company of automatic doors, Teraoka Autodoor continues to develop high-performance products with ever-innovative ideas. Teraoka introduce technology that fits the entrances of various structures.

What This Means What Teraoka Autodoor proposes is to stage "a space that anyone can enter and exit with assurance." Facing an aging society, the development of automatic doors that the elderly and disabled can enter and exit feeling safe and comfortable is something that people in Europe and America can relate to as what is commonly known as a "universal design concept." Teraoka was among the first to tackle the "Buildings with Heart Law" that was enacted in 1994 in Japan, and has left a long list of accomplishments including entrances and hallway for structures with high public access, and sitting room doors, and automatic restroom doors. Backed by technology that focuses on amenities and prace of mine, Teraoka Autodoor proposes milieus for buildings with heart, such as public facilities, hospitals and multipurpose halls, as well as offices and shopping centers.

Main Company >> TERAOKA COMPANY
สถานที่ที่เหมาะสม
  • โรงงานอุตสาหกรรม
  • โรงพยาบาล
  • โรงแรม
  • โชว์รูมรถยนต์
  • ห้างสรรพสินค้า